Sunday, October 9, 2011का रानी नी मिटले डोले दूर दूर जाताना
का राजा चा स्वास मोडला गीत तिचे गाताना
वार्या वरती फिरूं गेली एक उदास कहानी
अर्ध्यावारती डाव मोडला अधूरी एक कहानी
भातुकलीच्या खेला मधाली राजा आणि राणी
अर्ध्यावारती डाव मोडला अधूरी एक कहानी.

No comments: